W dniu 14 kwietnia 2014 r. w  Bibliotece GOKiCz w Białobrzegach odbyło się spotkanie z ornitologiem Sebastianem Sobowcem, autorem książek o tematyce przyrodniczej i turystycznej. Pan Sebastian zajmuje się badaniem zasobów przyrody Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Sandomierskiej, Doliny Wisły oraz Roztocza, fotografowaniem przyrody, przewodnictwem terenowym oraz edukacją.

Podczas spotkania z młodzieżą z  Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach opowiadał o swoich książkach, dzieląc się przy tym swoimi spostrzeżeniami z zakresu ochrony środowiska.

Po wykładzie ornitologicznym„Wędrówki zwierząt” (z prezentacją multimedialną) przeprowadzony został dla klasy VI Kurs Świadomego Czytelnictwa. Uczestnicy mogli także nabyć książki autora i pocztówki z jego fotografiami.

W spotkaniu z panem Sebastianem w Bibliotece GOKiCz łącznie wzięło udział 107 uczniów. Przyrodnik i pisarz nawiązał  znakomity kontakt z uczestniczkami, dzięki humorowi i barwnym opowieściom ze świata przyrody. Młodzież wykazała głębokie zainteresowanie wykładem, o czym świadczy chociażby duża liczba zadanych pytań w kierunku autora.