W niedzielę, 27 sierpnia w Gminie Białobrzegi obchodzono doroczne Święto Plonów, zwane także Dożynkami. W tym roku gospodarzem uroczystości było sołectwo Budy Łańcuckie Lewa Strona z sołtysem Panem Mieczysławem Kukulskim na czele oraz starostami Państwem Dorotą i Dariuszem Gamracy.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta dziękczynna, którą uświetnił występ Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach pod batutą Pana Karola Rosoła.

Każde z sołectw gminy Białobrzegi z wielkim zaangażowaniem podjęło się współorganizacji obchodów Dożynek wijąc unikatowe wieńce z lokalnych płodów ziemi, które przedstawiały m.in. figurę Matki Bożej Królowej Polski, łódź, kulę ziemską, nad którą swoje łaski roztacza Matka Boska, a także nawiązywały do tradycyjnej formy korony.

Na placu przy Domu Kultury w Budach Łańcuckich Lewa Strona wieńce  zostały ograne i ośpiewane, a poszczególne prezentacje reprezentantów sołectw spotkały się z gromkimi brawami ze strony publiczności.

Swoje podziękowania i słowa refleksji dotyczące tegorocznych zbiorów wyrazili Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gołojuch, który podziękował rolnikom za włożoną pracę i zaangażowanie w uprawę ziemi, która jest pracą niełatwą zważywszy na nieprzewidywalne warunki atmosferyczne i na ręce lokalnej władzy złożył list z podziękowaniem od samego Ministra Rolnictwa.

Starosta Powiatu Łańcuckiego Pan Adam Krzysztoń, także podziękował rolnikom za poświęconą pracę i całej radzie sołeckiej za wspaniałe współdziałanie budujące ziemię łańcucką.

Pan Franciszek Masłoń Wójt Gminy Białobrzegi w swoim przemówieniu wspomniał o istotnej potrzebie wdzięczności za otrzymane łaski w pracy czy życiu osobistym, o szacunku do drugiego człowieka i do ziemi, którą się uprawia. Wójt zwrócił uwagę także, iż w gminie niezmiennie można zauważyć ogromne przywiązanie do tradycji, tożsamości i wartości chrześcijańskich, o czym należy pamiętać w obecnych czasach.

Kolejnym punktem Dożynek była część artystyczna, którą uświetnili: Zespół Pieśni i Tańca „Wisłok”, Zespół Wokalny „Sąsiedzi”, Zespół Śpiewaczy „Zagroda” z Woli Dalszej, Młodzieżowa Kapela Ludowa „To i Hola” z Kamienia, „Śpiewajace Zośki” oraz Kapela Biesiadna z Gniewczyny Łańcuckiej, a także Grupa Teatralna „Ostatni raz” z Bud Łańcuckich Prawa Strona z humorystycznymi scenkami m.in. jak to obecnie wybierano starostów dożynek.

Licznie zgromadzona publiczność mogła pokosztować tradycyjnego jadła przygotowanego przez Stowarzyszenie Kobiet „Niezabudki” z Bud Łańcuckich Lewa Strona oraz zasięgnąć fachowej porady na stoisku PODRu reprezentowanego przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łańcucie.

Comments are closed.