Jest już dostępny katalog on-line Biblioteki GOKiCz w Białobrzegach. Jeżeli
chcecie Państwo sprawdzić, czy dana książka jest dostępna w naszej
Bibliotece, można to zrobić na stronie internetowej www.bialobrzegi-gokicz.sowwwa.pl