Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego „Moja Najpiękniejsza Szopka Betlejemska”, na który wpłynęło łącznie 18 prac uczniów szkół podstawowych Gminy Białobrzegi. Komisja konkursowa po długich i ciężkich debatach postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii klasy I – III nagrodzeni zostali: Piotr Janusz i Karol Bartnik (prac zbiorowa) – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich.

Na wyróżnienia zasłużyli: Anna Barnat – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach

Natalia Pożyczek – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej

Jakub Kula – Zespół Szkół im Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej

Jakub Kołcz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym

Sebastian Kołcz – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej

W grupie drugiej – klasy IV – VI wśród nagrodzonych znaleźli się:

Julia Janusz i Patrycja Leja (praca zbiorowa) –Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich

Rafał Kłos i Rafał Porębny – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich

Paulina Miara – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym

Lidia Porębna – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich

Izabela Czech – Szkoła Podstawowa nr 1 w Białobrzegach

Wyróżnienia otrzymali:

Aleksandra Nych – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich

Adrian Piątek – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich

Błażej Porębny i Jakub Kiełb (praca zbiorowa) – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich

Zuzanna Rosół – Szkoła Podstawowa nr 2 im Armii Krajowej w Budach Łańcuckich

Klaudia Biały i Gabriela Wikiera (praca zbiorowa) – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich

Weronika Grzesik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Białobrzegach

Agata Ślimak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Białobrzegach

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś nagrodzonym i wyróżnionym dodatkowo wręczono atrakcyjne nagrody.

Szopki Betlejemskie zgłoszone do konkursu można aktualnie oglądać w Sali Posiedzeń GOKiCz. Wystawa będzie otwarta do 10 stycznia 2014 r.