Na przełomie grudzień 2013/styczeń 2014 miała miejsce wystawa grafiki Sylwii Zawiślak ”Zło w podaniach i legendach polskich”. Wystawa  zakończyła się finisażem z udziałem dzieci z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Białobrzegach. Autorka prac zaprezentowała dzieciom technikę wykonywania linorytu oraz przybliżyła inne techniki graficzne. Wzbudziła tym duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, co uwidoczniło się w żywej dyskusji i ilości zadawanych pytań.