Od maja do grudnia 2013 roku realizowany był projekt pod nazwą  „Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla dorosłych mieszkańców Gminy Białobrzegi”, w ramach którego odbyły się:

  • Warsztaty tenisa ziemnego – szkolenie ukończyło 12 osób z terenu Gminy Białobrzegi, które miały okazję nabyć umiejętność gry w tenisa ziemnego. Zajęcia trwały od maja do września 2013 r. i odbywały się na kortach tenisowych wchodzących w skład Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Białobrzegach. W sumie odbytych zostało 360 godzin zajęć.
  • Od września do grudnia trwały warsztaty brydżowe, w których uczestniczyło 9 osób, które nabyły bądź udoskonaliły umiejętności gry w brydża sportowego. Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach i łącznie trwały 56 godzin.
  • Warsztaty taneczne – zajęcia w wymiarze 30 godzin, trwające od września do grudnia 2013 r. odbywały się w Domu Kultury w Dębinie. 16 osób nabyło lub rozwinęło swoje umiejętności taneczne w zakresie tańców klasycznych.
  • Warsztaty rękodzieła artystycznego – decoupage – 10-cio godzinne zajęcia odbywały się w Domu Kultury w Korniaktowie Południowym. Uczestniczyło w nich 10 osób.
  • Warsztaty projektowania i aranżacji ogrodów – zajęcia w wymiarze 100 godzin od września do grudnia 2013 r. odbywały się w Domu Kultury w Budach Łańcuckich (prawa strona). Uczestniczyło w nich 6 osób. Uczestnicy otrzymali świadectwa potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.
  • Warsztaty gastronomiczne – zajęcia odbywały się od października do grudnia 2013 r. w trzech grupach po 12 osób, w Domach Kultury w Białobrzegach (lewa strona), Korniaktowie Północnym oraz Budach Łańcuckich (lewa strona).  Każda z grup odbyła po 40 godzin zajęć. W zajęciach tych łącznie wzięło udział 36 osób. Uczestnicy utrzymali świadectwa ukończenia kursu.

 

Wszystkie opisane wyżej formy szkoleń były bezpłatne dla ich uczestników i łącznie wzięło w nich udział 86 osób dorosłych z terenu Gminy Białobrzegi. Wszyscy uczestnicy mieli okazję nabyć bądź udoskonalić dotychczasowe umiejętności, ale i także aktywnie spędzić czas wolny wśród osób o podobnych zainteresowaniach.

Warsztaty Taneczne:

Warsztaty Decoupage:

Warsztaty Gastronomiczne :

Turniej Brydża Sportowego: