Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy wszystkie prace uczestników Gminnego Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „UzależNIEni? Nie bądź namolny, ja od nałogów jestem wolny!” organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach oraz Wójta Gminy Białobrzegi.


  • Kategoria 1- przedszkole – praca plastyczna – w formie rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka w formacie A4


  • Kategoria 2- klasa I-II – praca plastyczna – plakat profilaktyczny w formie rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka w formacie A3


  • Kategoria 3 – klasa III-V- praca plastyczna – komiks profilaktyczny w formie rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka w formacie A4 dwustronnie


  • Kategoria 4 – klasa VI-VIII – praca plastyczna – ulotka  profilaktyczna format dowolny