REGULAMIN
WIELKIEJ AKCJI CZYTELNICZEJ „SZUKAJ MNIE W BIBLIOTECE”
PROWADZONEJ W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁOBRZEGI

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Akcji są Biblioteki Publiczne z terenu gminy Białobrzegi.
 2. Czas trwania: od 10.05.2021 do 09.07.2021 r.
 3. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży z klas I – VIII szkół podstawowych gminy Białobrzegi.
 4. Akcja prowadzona jest we wszystkich Bibliotekach Publicznych na terenie gminy Białobrzegi (Biblioteki GOKiCz w: Białobrzegach, Budach Łańcuckich Lewa, Budach Łańcuckich Prawa, Korniaktowie Północnym oraz Woli Dalszej).

II. Cele akcji:

 1. Zapoznanie uczestników z aktualną ofertą literatury dla dzieci i młodzieży w Bibliotekach Publicznych.
 2. Wykorzystanie akcji do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 3. Promocja bibliotek oraz podkreślanie ich znaczenia dla życia kulturalnego i edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. W akcji mogą wziąć udział zarówno osoby już zapisane do bibliotek, jak i te, które chcą zostać Czytelnikami.
 2. Wystarczy przyjść do jednej z Bibliotek Publicznych i wypożyczyć książki, które nie są lekturami obowiązkowymi lub audiobookami.
 3. Za każdorazowe wypożyczenie minimum 2 książek Czytelnik otrzyma specjalnie przygotowaną Kartę Akcji Czytelniczej, na której będzie wpisana przez bibliotekarza data wizyty w Bibliotece.
 4. Czytelnicy, którzy podczas trwania akcji zgromadzą największą ilość kart zostaną nagrodzeni – do 15 lipca należy zgłosić się do jednej z Bibliotek celem okazania zebranych kart. Podsumowanie wyników, przekazanie dyplomów i nagród nastąpi po 19 lipca 2021 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w Akcji Czytelniczej wszystkich młodych miłośników literatury!