Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej od 15 czerwca 2021 r. wypożyczanie książek w Bibliotekach Publicznych na terenie Gminy Białobrzegi odbywać się będzie na zmienionych zasadach:

  • Przywrócony zostaje wolny dostęp do półek ze zbiorami.
  • Zniesiona zostaje kwarantanna książek zwracanych przez Czytelników.
  • Zwiększony zostaje limit Czytelników przebywających w pomieszczeniu Biblioteki w tym samym czasie. Informacja o limicie osób umieszczona jest przed wejściem do danej Biblioteki.
  • Czytelnie i stanowiska komputerowe w Bibliotekach pozostają niedostępne dla Użytkowników.
  • Czytelników nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego – 1,5 metra.
  • Użytkowników Biblioteki GOKiCz w Białobrzegach zachęcamy do wcześniejszego skorzystania z katalogu online i wyboru książek do wypożyczenia. (www.bialobrzegi-gokicz.sowwwa.pl lub na stronie: www.gokicz.eu klikając w katalogi).

    Zapraszamy do odwiedzania naszych Bibliotek!