Lekturą, która wybrzmiała podczas tegorocznego Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Zbiór utworów nacechowanych niezwykłą, magiczną aurą, bogactwem stylistycznym i innymi literackimi walorami został wybrany na tegoroczną okoliczność między innymi ze względu na obchodzoną dwusetną rocznicę wydania pierwszych egzemplarzy.

Narodowe Czytanie w naszym ośrodku odbyło się w ubiegłą sobotę, 3 września, na obiekcie plenerowym obok budynku GOKiCz w Białobrzegach.

Na początku uroczystości, powitania oraz słowo wstępu wygłosiła Dyrektor GOKiCz – Aldona Janusz. Następnie uroczyście rozpoczęliśmy czytanie.

Jako pierwsza wybrzmiała ballada „Świteź”, którą zaprezentowali Wójt Gminy Białobrzegi, Pan Franciszek Masłoń z małżonką. Kolejne utwory odczytali zaproszeni na tę okoliczność goście: Pani Beata Krawiec, specjalistka ds. promocji i reklamy księgarni NOVA, Pan Wojciech Wota, aktor Rzeszowskiej Akademii ARTYSTA, dyrektorzy zespołów szkół Gminy Białobrzegi, nauczycielki i bibliotekarze szkół w Gminie Białobrzegi.

Uroczystemu czytaniu towarzyszyła wystawa dotycząca Adama Mickiewicza, różnych wydań „Ballad i romansów” oraz teatralnych interpretacji poszczególnych utworów zbioru.

Zaproszeni goście oraz czytelnicy otrzymali na początku wydarzenia przypinki z motywem tegorocznego Narodowego Czytania, mogli zabrać ze sobą pamiątkowe zakładki, a także zakupić wybrane wydanie „Ballad i romansów”. Nabyte książki chętnie oznaczano stemplem pieczęci okolicznościowej nadesłanej na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego ważnego wydarzenia, które rokrocznie przypomina nam o niesamowitej roli polskiej literatury w kształtowaniu charakteru i świadomości pokoleń.  

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress