Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci!

Z radością informujemy, że już dzisiaj rusza nabór na Półkolonię Artystyczno-Sportową organizowaną przez Gminę Białobrzegi, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach przy współpracy z Zespołem Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach.

Wypoczynek potrwa od 1 do 26 lipca br. i zamknie się w czterech tygodniowych turnusach.

Przedstawiamy kilka istotnych informacji:

– wypoczynek skierowany jest wyłącznie do dzieci z terenu Gminy Białobrzegi w wieku od 7 do 12 lat,

– dzieci mogą zapisać się na jeden wybrany turnus,

– zapisy odbywają się przez osobiste złożenie kompletu dokumentów w budynku GOKiCz (II piętro, biuro pracownika ds. kultury i promocji),

– dokumenty pobrać można ze strony internetowej bądź nabyć w siedzibach GOKiCz i  GOSiR,

– koszt turnusu wynosi 300,00 zł (wpłata przelewem na konto do 24 czerwca br.).

 

Półkolonia odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białobrzegach, a także w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach.

Więcej informacji o organizacji wypoczynku oraz o zasadach rekrutacji w Regulaminie Półkolonii.

Zapraszamy!

REGULAMIN PÓŁKOLONII

Karta kwalifikacyjna – załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2

Klauzula informacyjna- załącznik nr 3

Zgoda rodzica – załącznik nr 4

Upoważnienie – załącznik nr 5