Działalność kulturalno-oświatowa


Biblioteka w Białobrzegach wchodzi w struktury Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach. GOKiCz jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Białobrzegi. Biblioteka w Białobrzegach mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i zajmuje pomieszczenie na drugim piętrze. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 14300 woluminów i jest stale uzupełniany o nowości wydawnicze oraz lektury. Dokonując zakupu książek bierzemy pod uwagę tytuły sugerowane przez czytelników. Oprócz książek w formie tradycyjnej w naszej placówce gromadzone są i udostępniane zbiory specjalne – audiobooki oraz czasopisma. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana.

Dogodna dla mieszkańców lokalizacja biblioteki, systematycznie uzupełniane zbiory biblioteczne (książki, zbiory specjalne, czasopisma), godziny otwarcia dostosowane do potrzeb czytelników oraz wprowadzenie nowych technologii informacyjnych umożliwiają realizowanie usług bibliotecznych odpowiadających standardom współczesnego bibliotekarstwa.

Nasze najważniejsze zadania to promocja i upowszechnianie czytelnictwa, popularyzacja literatury, udzielanie informacji, pomoc w poszukiwaniu literatury i informacji. Użytkownikom naszej biblioteki proponujemy różnorodne formy działania: spotkania autorskie, promocje książek, zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej tj.: lekcje biblioteczne, spotkania z książką dla przedszkolaków, zajęcia z dziećmi w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Dotychczas zorganizowaliśmy spotkania z autorami, takimi jak: