Historia Biblioteki GOKiCz w Białobrzegach


W 1955 r. w Białobrzegach powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna. Księgozbiór przeniesiono z Biblioteki Publicznej w Kosinie i liczył on wówczas 3270 woluminów. Pierwotnie biblioteka mieściła się w budynku starej szkoły, w późniejszych latach na potrzeby biblioteki wynajmowane były pomieszczenia w domach prywatnych: T. Rzepki, J. Markowicza. W latach 60-tych księgozbiór przeniesiono do tzw. Agronomówki, jednak nie na długo. W 1969 r. biblioteka znów przeniesiona została do dwóch pomieszczeń w domu prywatnym pani Z. Machniak i tam funkcjonowała przez 10 kolejnych lat. W tym czasie trwała budowa nowego budynku, w którym zaplanowano pomieszczenia dla biblioteki.

11 kwietnia 1979 r. biblioteka, już jako Gminna Biblioteka Publiczna, przeniesiona została do pomieszczenia w nowym budynku, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego.

W latach 1979 – 1999 w bibliotece pracowały Panie: Janina Pelc – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Joanna Wal, Krystyna Młynek, Elżbieta Bojda i Agata Puczkowska. 1 kwietnia 1999 r. uchwałą Rady Gminy Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury zostały połączone w jedną instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa.

Biblioteka GOKiCz w Białobrzegach zapewnia dostęp do dóbr kultury za pośrednictwem: książek, czasopism i Internetu. W czytelni biblioteki znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu w bibliotece jest bezpłatne.

W bibliotece prowadzone są różne formy pracy promujące książkę i czytelnictwo. Kładziemy nacisk na pracę z młodzieżą i dziećmi już od wieku przedszkolnego. Są to: lekcje biblioteczne dla uczniów naszych szkół, konkursy czytelnicze, spotkania z przedszkolakami (na których organizowane są konkursy i zabawy z książką, głośne czytanie). W bibliotece przygotowujemy wystawki i gazetki dotyczące rocznic historycznych i literackich.

Biblioteka GOKiCz w Białobrzegach jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy, udzielać wszelkiego rodzaju informacji, promować książkę i czytelnictwo.

Od czerwca 2011 r. rozpoczęto komputeryzację procesów bibliotecznych w oparciu o program SOWA2 MARC21. Od stycznia 2014 r. biblioteka rozpoczęła komputerowe wypożyczanie zbiorów bibliotecznych. Czytelnicy otrzymali elektroniczne karty biblioteczne. Logując się na stronie czytelnik ma możliwość sprawdzania swojego konta, prolongaty, może również zamawiać książki przez Internet.