Zajęcia


Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach regularnie organizuje warsztaty i zajęcia kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia stałe obejmują aktywność głównie w zakresie tańca, sztuk artystycznych i muzyki. Poza tym prowadzone są także okolicznościowe warsztaty i spotkania o różnorodnej tematyce. Proponowane przez nas zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dzięki wielorakim kierunkom pozwalają znaleźć właściwą dla każdego formę ekspresji.

„GO2DANCE” – TANIEC NOWOCZESNY
Zajęcia z tańca nowoczesnego to znakomita forma rozrywki dla dzieci i młodzieży, które kochają energiczny taniec i chcą poprawić swoją kondycję. Systematyczny udział w zajęciach oznacza intensywny rozwój taneczny oraz poprawienie ogólnej sprawności fizycznej. Rytm, dynamika, fantastyczne choreografie, elementy akrobatyki, dużo frajdy – to wszystko znajdziesz na zajęciach Zespołu „GO2DANCE”!

ZAJĘCIA MUZYCZNE
Od 2016 r. w GOKiCz prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach oraz lekcje śpiewu, dzięki którym dzieci i młodzież mają możliwość rozwoju zdolności muzycznych, pasji i zainteresowań w tym kierunku. W stałej ofercie znajduje się nauka gry na pianinie klasycznym i elektrycznym, keyboardzie, gitarze klasycznej, akordeonie i skrzypcach – wszystkie w formie indywidualnych lekcji, co pozwala na dostosowanie programu do potrzeb każdego uczestnika.

WARSZTATY ROBOTYKI
Zajęcia robotyki wzbudzają zainteresowanie zagadnieniami technicznymi wśród dzieci i młodzieży. Poprzez udział w projektowaniu, konstruowaniu i programowaniu robotów z klocków LEGO uczestnicy poznają zasady działania urządzeń i mechanizmów. Warsztaty te to doskonała okazja na kształcenie twórczego myślenia i wyobraźni przestrzennej oraz rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych młodych konstruktorów.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Zajęcia z zakresu sztuk plastycznych rozwijają przede wszystkim zdolności manualne, stwarzają warunki do artystycznego rozwoju, kształtują umiejętność pracy zespołowej, rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie. Ponadto uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz uczą się integracji z innymi osobami z różnych grup wiekowych.

Co roku na okres FERII i WAKACJI przygotowujemy urozmaiconą ofertę warsztatową z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży chętnych do aktywnego spędzania czasu wolnego od szkoły. Udział w zróżnicowanych tematycznie zajęciach umożliwia uczestnikom zdobycie konkretnych umiejętności w różnych dziedzinach, jak i również sprzyja nawiązaniu nowych relacji oraz integracji w grupie.