Zespół Śpiewaczy „Budzianie” działa przy Domu Kultury w Budach Łańcuckich Prawa Strona od 1999 roku. Bierze czynny udział w imprezach lokalnych i nie tylko. „Budzianie” są wielokrotnym laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie. Zespół „Budzianie” wykonuje w głównej mierze pieśni ludowe, obrzędowe, biesiadne, patriotyczne oraz religijne. Założycielem i instruktorem jest Teresa Skomra.

W 2018 r. Zespół Śpiewaczy „Budzianie” zawiesił swoją działalność.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress