Zespół Pieśni i Tańca „Wisłok” powstał końcem 2014 roku. Próby Zespołu odbywają się w Domu Kultury w Budach Łańcuckich Prawa Strona. Wspólną pasją członków ZPiT „Wisłok” jest folklor – zamiłowanie do tańca i muzyki ludowej, a przy tym kultywowanie tradycji i zachowanie od zapomnienia dziedzictwa kulturowego regionu. ZPiT „Wisłok” bardzo aktywnie działa w lokalnym środowisku, uświetnia wiele imprez na terenie gminy i powiatu. W 2017 roku ZPiT „Wisłok”zdobył III miejsce na XI Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego GACOK, a w roku 2018 koncertował na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym (INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL) “FOLK FRIENDS – TOGETHER” w Targu Mures w Rumunii, gdzie zyskał gorący aplauz publiczności z różnych zakątków świata. Choreografem zespołu jest Jolanta Piłat.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress