Początki Zespołu Śpiewaczego „Zagroda” sięgają roku 2008. Próby Zespołu odbywają się w Domu Kultury w Woli Dalszej. „Zagroda” bierze czynny udział w regionalnych przeglądach, uświetnia swoimi występami lokalne imprezy kulturalne i środowiskowe. Zespół wykonuje w głównej mierze pieśni biesiadne, ludowe, religijne i patriotyczne. Ostatnim osiągnięciem Zespołu było zdobycie III miejsca w VI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów “BO RADOŚĆ JEST W NAS” w Stalowej Woli w 2019 r. Kierownikiem zespołu i akompaniatorem jest Andrzej Inglot.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress