Orkiestra Dęta z Białobrzegów

Swoim istnieniem niewiele brakuje jej do całego wieku. Wielokrotnie zmieniali się jej członkowie. Jedni odchodzili, inni przychodzili, jednak brzmienie pozostaje ciągle wspaniałe. Długoletnim kapelmistrzem Orkiestry Dętej był pan Henryk Mroziak.

Obecnie w skład orkiestry wchodzą młodzi muzycy, absolwenci szkół muzycznych i nie tylko, którzy swoja pasję i zamiłowanie do muzyki rozwijają w orkiestrze.

Obecnym kapelmistrzem jest pan Karol Rosół.