Programy i projekty


1. Operacja pn. „Muzyczna scheda Ziemi Łańcuckiej – zachowanie lokalnego dziedzictwa”

mająca na celu wzmocnienie poziomu lokalnej aktywności i spójności poprzez podtrzymanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego wyrażonego przede wszystkim w elementach muzycznych, tanecznych i teatralnych


 
 
2. Operacja pn. „Naturalnie EkoKreatywni”

mająca na celu pobudzenie lokalnej aktywności na obszarze LSR poprzez przeprowadzenie warsztatów na terenie Gminy Białobrzegi