Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – edycja 2019


 W 2019 r. Biblioteki Gminy Białobrzegi otrzymała dofinansowanie w kwocie 5200,00 zł.  ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1”.
Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie kwoty na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
 Za otrzymaną dotację zakupiono 225 książek. Księgozbiory Bibliotek: w Białobrzegach, Budach Łańcuckich Lewa, Budach Łańcuckich Prawa, Korniaktowie Północnym oraz Woli Dalszej powiększyły się o nowości z literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictwa popularno-naukowe. Wszystkie zakupione nowości zostały opieczętowane pieczątką o treści: „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.