Dla Czytelnika


Czytelnikiem Biblioteki GOKiCz w Białobrzegach może zostać każdy mieszkaniec Gminy Białobrzegi oraz miejscowości ościennych.

Aby zostać czytelnikiem należy:

  • przyjść do Biblioteki
  • wypełnić kartę zapisu
  • dzieci do lat 8 muszą posiadać karty zapisu podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, do zapisania dziecka potrzebny jest jego PESEL
  • okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
  • zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni Biblioteki GOKiCz w Białobrzegach
  • odebrać kartę biblioteczną

Wyrobienie karty bibliotecznej jest bezpłatne, natomiast w przypadku zagubienia karty, opłata za wydanie trzeciej i kolejnej wynosi 5zł.

Karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów znajdujących się w Wypożyczalni Biblioteki GOKiCz w Białobrzegach. Czytelnik jednorazowo może pożyczyć 5 książek na okres 30 dni roboczych.

Zapisując się do Biblioteki GOKiCz w Białobrzegach, czytelnik otrzymuje własne konto w systemie obsługi czytelników SOWA OPAC. Po zalogowaniu się, może sprawdzać terminy zwrotów wypożyczonych pozycji, dokonywać zamówień, rezerwacji i prolongat.

 

 

Zamawianie i rezerwowanie zbiorów

Istnieje możliwość zamawiania i rezerwowania książek oraz audiobooków przeznaczonych do wypożyczenia na zewnątrz.

Rezerwacje dotyczą książek, które w danym momencie są dostępne w wypożyczalni.
Zamówienia odnoszą się do zbiorów aktualnie niedostępnych, wypożyczonych przez innych czytelników.

Czytelnicy mogą rezerwować i zamawiać materiały biblioteczne przez Internet po zalogowaniu się do katalogu on-line: www.bialobrzegi-gokicz.sowwwa.pl  Z usługi tej można skorzystać poza Biblioteką oraz w godzinach zamknięcia Biblioteki. W czasie godzin pracy Biblioteki GOKiCz materiały biblioteczne można również zamawiać u dyżurującego bibliotekarza osobiście lub telefonicznie.

Zamówione i zarezerwowane książki i zbiory specjalne należy odebrać w ciągu 5 dni od momentu pojawienia się na koncie czytelnika komunikatu „Do odbioru”. Po tym terminie rezerwacje zostają anulowane, a materiały biblioteczne stają się dostępne dla innych czytelników.