Wspomnieniami powracamy do wydarzenia, które miało miejsce 24 sierpnia 2023 r. w GOKiCz w Białobrzegach. Mieliśmy zaszczyt promować książkę wydaną przez Pana Zbigniewa Trojnara-mieszkańca gminy Białobrzegi, człowieka od wielu lat mocno zaangażowanego na rzecz rozwoju naszego terenu i upowszechniania kultury. Pan Zbigniew od 2005 r. jest prezesem Chóru CANON, który działa prężnie przy naszym ośrodku kultury. Zespół zawdzięcza mu organizację licznych wyjazdów, również tych zagranicznych na występy i konkursy, które wpłynęły pozytywnie na rozwój umiejętności wokalnych i scenicznych wszystkich jego członków. Książka o tytule „Z nutami przez wiek. Chóry w Białobrzegach” to żywy obraz początków kształtowania się formacji o tym charakterze na terenie gminy Białobrzegi, wspomnienie pierwszych chórzystów oraz prowadzących, a także ubrana we wspomnienia fotograficzne podróż przez ponad 20 lat działalności Chóru CANON. Pozycja naznaczona jest szeroką gamą emocji i refleksji, które autor zgrabnie wplótł w chronologię wydarzeń, dając jednocześnie wyraz głębokiej więzi z zespołem i ogromnej pasji muzycznej. Książka jest bez wątpienia lokalnym pomnikiem pamięci wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieku z oddaniem i pasją współtworzyli białobrzeską tradycję i kulturę.

W trakcie spotkania zaprezentowana została biografia autora, a także liczne refleksje o treści książki. Nie zabrakło występów artystycznych Chóru CANON, który niewątpliwie też obchodził własne święto, a także Zespołu Wokalnego „Sąsiedzi”, w którym śpiewał kiedyś sam autor. Wzruszającym momentem były słowa uznania, serdeczne gratulacje i życzenia składane na ręce autora od zebranych gości i rodziny. O to, by wszystkim świętowało się lepiej zadbały Panie z KGW z Białobrzegów, które przygotowały pyszny poczęstunek. Wszyscy zaproszeni otrzymali egzemplarze nowej książki wraz ze spersonalizowaną dedykacją.

Pragniemy ponownie serdecznie podziękować i pogratulować autorowi wydania tej cennej pozycji. Liczymy na to, że Pańska działalność będzie inspirować kolejne pokolenia chórzystów i pozostałych artystów działających na terenie naszej gminy w dążeniu do realizacji własnych marzeń niezależnie od sytuacji.