Zespół Wokalny „Sąsiedzi” powstał w 2012 r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach i od samego początku działa bardzo aktywnie. Członkowie Zespołu dzielą wspólną pasję – zamiłowanie do śpiewu, a przez to podtrzymywanie lokalnych tradycji oraz kultury naszej gminy i regionu. W repertuarze Zespołu znajdują się pieśni biesiadne, religijne, patriotyczne, kolędy i utwory własne.
„Sąsiedzi” uatrakcyjniają lokalne wydarzenia i uroczystości, ale także dużo koncertują na wyjazdach przywożąc liczne dyplomy i wyróżnienia. Ostatnim osiągnięciem Zespołu było zdobycie II miejsca w XIII Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy w 2019 r.
Kierownikiem grupy i akompaniatorem jest Marek Karp.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress